Leczenie – czynności mające na celu usunięcie przyczyn bądź skutków choroby.

  • Część leczenia zależy od woli wyleczenia.
Leczenie
  • Leczenie jest przywracaniem do równowagi zaburzonych żywiołów… w żywym ludzkim ciele.