Kultura języka

świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych; działalność i dyscyplina preskrypcyjna mająca na celu kultywowanie języka standardowego

Kultura języka – umiejętność poprawnego mówienia i pisania zgodnie z przyjętymi w danej społeczności normami językowymi, działalność kulturalnojęzykowa oraz pozytywna postawa osób wobec języka, a także dyscyplina naukowa zajmująca się tymi zagadnieniami.

  • Ponieważ nie sobie, ale innym mówimy, słów używać winni jesteśmy nie tych, które nam się podobają, ale które słuchający mile przyjmują.
    • Autor: Stanisław Kleczewski
    • Opis: w 1767.
    • Źródło: Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, op. cit., s. 133.