Kubilaj-chan (1215–1294) – wielki chan Mongołów (1260–1294), cesarz Chin (1279–1294).

Kubilaj-chan