Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie

 • Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną.
  • Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. (łac.)
  • Źródło: Biblia, Ewangelia według św. Mateusza, 26, 52
  • Opis: słowa Jezusa do Piotra, który stanął w obronie Jezusa i odciął ucho Malchosowi, słudze arcykapłana.

Podobne cytaty z Biblii

edytuj
 • Kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.
  • Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius. (łac.)
  • Źródło: Księga Rodzaju, 9, 6
 • (…) jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza.
  • (…) qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi. (łac.)
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, 13, 10

Nawiązania

edytuj
 • Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie. Kto miecz odkłada – umiera na krzyżu.
 • Kto mieczem wojuje od miecza ginie, bo gangsterskie porachunki zaprowadzą go na dno.
 • Kto z Mieciem wojuje, ten od Miecia ginie.
  • Opis: żartobliwe powiedzenie odnosiło się do Mieczysława Wachowskiego za czasów prezydentury Lecha Wałęsy.
 • Kto mieczem wojuje… ten zna się na rzeczy, albo idzie do piachu.

Zobacz też

edytuj