Krzysztof Zawadzki

polski aktor

Krzysztof Zawadzki (ur. 1970) – polski aktor.

  • Najtrudniejsze dla aktora do zagrania, do zaistnienia jest zagranie outsidera, bo takie postacie są z natury rzeczy bierne. Żeby to uwiarygodnić, żeby to miało sens, trzeba poruszyć w sobie bardzo głębokie, bardzo osobiste rejony. Aby ta postać nie była papierowa trzeba zbudować wewnętrzny świat. Bierność polega jednak na jakiejś aktywności, ale wewnętrznej i ta wewnętrzna aktywność, to skonstruowanie, odnalezienie w sobie postaci (…) najtrudniejsze, ale bardzo interesujące.
Krzysztof Zawadzki (2018)
  • Przez wielką literaturę można powiedzieć wiele o współczesności, niekoniecznie ubierając tekst w glany czy koturny, ale sięgając głębiej.
  • Telewizje znam tylko od strony serialu. To dla mnie najmniej wygodna sztuka, bo polega na dużej przypadkowości pracy. W każdym aspekcie – przypadkowości reżyserów, którzy realizują seriale, przypadkowości czasu, który można poświecić na przygotowanie, przypadkowości spotkań. Natomiast ale teatr i film – mimo zasadniczych różnic – mają jedną wspólną cechę: dają aktorowi szansę gruntownej analizy, a przez to twórczego uczestnictwa w procesie powstawania.
  • To dość powszechne u aktorów, że nie lubią na siebie patrzeć. Nie mają dystansu.
  • (…) wielka literatura zobowiązuje aktora, pobudza go intelektualnie, zmusza do uczciwości, a tym samym jest on w stanie – nawet jeśli nie dotknąć sedna – to przynajmniej rozwinąć postać i wiele doświadczyć, a to buduje pewien bagaż aktorski.