Krzysztof Tołwiński

polski polityk i rolnik, poseł na Sejm RP VI kadencji

Krzysztof Tołwiński (ur. 1968) – polski polityk, rolnik, leśniczy, samorządowiec, wiceminister skarbu, poseł na Sejm.

  • Nasza inicjatywa jest rodzajem hołdu składanego naszym przodkom i ich potomkom, którzy tworzyli tę tradycję i kulturę. Wykorzystujemy czas, aby odkłamać prawdę o polskiej szlachcie i zmienić jej obraz wypaczony od okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. W okresie niewoli nie mieliśmy na to wpływu, potem okres 20-lecia międzywojennego był zbyt krótki, aby dokonać refleksji o pozytywnej roli szlachty średniej i drobnej. Nie wymieniam tu ziemiaństwa, ponieważ jeśli mówimy o jakichkolwiek przewinieniach to dotyczą one ziemiaństwa właśnie i magnaterii. Potem lata powojenne aż do 1989 r. też nie były dobrym okresem na obiektywną ocenę roli polskiej szlachty. A to właśnie ona przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Warto zatem sięgać do naszych polskich i podlaskich korzeni szczególnie tuż przed 1 maja 2004 r., u progu połączenia z Unią Europejską. Nasza kultura jest naszą identyfikacją narodową.
  • Natura zadecydowała, że dzień moich urodzin wypada raz na cztery lata i rzeczywiście obchodzę urodziny co cztery lata. Nie ukrywam, że jest to dla mnie i moich najbliższych dzień szczególny.