Krzysztof Kosiński

Krzysztof Kosiński (ukr. Криштоф Косинський; 1545-1593) – hetman kozacki, przywódca powstania kozackiego w latach 1591–1593.

  • Ja, Krzysztof Kosiński, na ten czas hetman, i my, setnicy, atamani, całe rycerstwo Wojska Zaporoskiego, oświadczamy tym listem naszym, żeśmy wbrew dobrodziejstwom i łasce Jaśnie Wielmożnego Pana Konstantego Księcia Ostrogskiego (...), niemałośmy przykrości i szkód Jego Miłości samemu i dziatkom Jego Miłości, sługom i poddanym (...) uczynili.(...) Panowie chrześcijańscy, nie pragnąc przelewu krwi naszej, raczyli nam darować.
    • Opis: fragment ugody podpisanej po klęsce zbuntowanych Kozaków, poniesionej w bitwie pod Piątkiem, 10 lutego 1593.
    • Źródło: Władysław A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, WL, Kraków 1984.