Krzysztof Grzywocz

prezbiter diecezji opolskiej, egzorcysta diecezjalny, teolog

Krzysztof Grzywocz (ur. 1962) – polski duchowny katolicki, teolog, egzorcysta.

  • Kto chce mieć wszystko, na końcu nie będzie miał niczego.
  • Ojcem jest ten, kto we mnie zrodził poczucie wartości.