Królestwo niebieskie

Królestwo niebieskie (ang. Kingdom of Heaven) – dramat historyczny z 2005 roku w reżyserii Ridleya Scotta (prod. Hiszpania, Maroko, Niemcy, USA, Wielka Brytania). Scenariusz napisał William Monahan.

Wypowiedzi postaci

edytuj
 • Bądź bez strachu w obliczu swych wrogów. Bądź odważny i dobry, aby Bóg cię miłował. Mów prawdę, zawsze, nawet gdyby prowadziło to do twej śmierci. Broń bezbronnych i nie czyń krzywdy nikomu. To twoja przysięga. (Daje Balianowi pierścień, a potem uderza go w twarz). A to żebyś jej nie zapomniał. Powstań, rycerzu… powstań, rycerzu!
  • Inna wersja tłumaczenia: Bądź nieustraszony w obliczu swych wrogów, bądź mężny i prawy by Bóg mógł cię miłować. Mów prawdę, zawsze, nawet jeśli prowadzi to do twej śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. To twa przysięga.
  • Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth, always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath. And that is so you don’t forget it. Rise a knight… rise a knight! (ang.)
  • Postać: Godfryd z Ibelinu
  • Opis: do Baliana podczas jego pasowania na rycerza.
 • Kim jest mężczyzna, który nie chce świata uczynić lepszym.
  • What man is a man who does not make the world better? (ang.)
  • Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem (łac.)
  • Postać: Balian of Ibelin
 • Niech Bóg będzie z tobą, mnie już opuścił.
  • May God be with you, he’s no longer with me. (ang.)
  • Postać: Tiberias
  • Opis: do Baliana
 • Pod przykrywką „wiary” fanatyzm różnych szaleńców nazywa się „wolą bożą”. Świętość przejawia się w czynach… i odwadze występowania w obronie tych, którzy nie mogą bronić się sami.
  • Postać: Szpitalnik

Dialogi

edytuj
Balian z Ibelinu: Co robimy?
Biskup, Patriarcha Jerozolimy: Przechodzimy na islam, potem się nawrócimy.
– What do we do?
– Convert to Islam, repent later. (ang.)

Sybilla: Co się z nami stanie?
Balian z Ibelinu: Świat zadecyduje. Świat zawsze decyduje.
– What becomes of us?
– The world will decide. The world always decides. (ang.)

Balian z Ibelinu: Czegóż może chcieć król od takiego człowieka jak ja?
Godfryd z Ibelinu: Świata lepszego niż był kiedykolwiek. Królestwa sumienia. Królestwa niebieskiego.
– What could a king ask of a man like me?
– A better world than has ever been seen. A kingdom of conscience. A kingdom of heaven. (ang.)

Biskup, patriarcha Jerozolimy: Kimże ty jesteś? Myślisz, że możesz zmienić świat? Czy pasowanie człowieka na rycerza czyni z niego lepszego wojownika?
Balian z Ibelinu (staje, powoli obraca się w stronę biskupa): Tak.
– Who are you? Do you think you can change the World? Does making a man a knight make him a better fighter?
– Yes. (ang.)

Saladin: Kto broni miasta?
Nasir: Balian z Ibelinu. Syn Godfryda.
Saladin: Godfryda? Godfryd niemal mnie zabił w Libanie. Doprawdy, nie wiedziałem że ma syna.
Nasir: To właśnie jego syn był pod Kerak.
Saladin: Ten któremu pozwoliłeś żyć?
Nasir: Tak.
Saladin: Może nie powinieneś był go oszczędzić.
Nasir: Może powinienem był mieć innego nauczyciela.
– Who defends?
– Balian of Ibelin. The son of Godfryd.
– Godfryd? Godfryd nearly killed me in the Lebanon. Truly, I did not know he had a son.
– It was his son at Kerak.
– The one you let live?
– Yes.
– Perhaps you should not have.
– Perhaps I should have had a different teacher. (ang.)

Balian z Ibelinu: Ile warta jest Jerozolima?
Saladin: (Uroczyście) Nic! (Zaczyna odchodzić, odwraca się i uśmiechając się mówi) Wszystko!
- What is Jerusalem worth?
- [solemnly] Nothing. [He starts to walk away, then turns around and smiles] Everything! (ang.)