Kosma i Damian

Kosma i Damian – bracia, prawdopodobnie bliźniacy, lekarze rzymscy, męczennicy chrześcijańscy oraz święci Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Kosma i Damian

O Kosmie i DamianieEdytuj

  • (…) uniwersalność wartości świętych Kosmy i Damiana wykracza daleko poza ogólnie przyjęte normy działania. Ta niezwykłość polegała także na tym, że za swoją posługę medyczną i lekoznawczą, dzisiaj powiedzielibyśmy – aptekarską, nie pobierali żadnego honorarium. Uprawiali medycynę pełną humanizmu.
    • Autor: Jan Majewski, „Aptekarz Polski” nr 10/2007, cyt. za: Święto polskiego aptekarstwa, „Alma Mater” nr 98, grudzień 2007, s. 117.