Korporacja akademicka

Korporacja akademicka, korporacja studencka – stowarzyszenie zrzeszające studentów i absolwentów uczelni wyższych, posiadających pewne cele, ideały i chęć samodoskonalenia.

  • A intelektualiści nie są znów tak szlachetni i bezradni. Korporacja akademicka jest jedną z najbardziej egoistycznych w Polsce.
    • Autor: Jarosław Gowin
    • Źródło: Debata Gowina z Ołdakowskim: którą właściwie mamy Rzeczpospolitą?, „Magazyn Dziennika”, 25–26 października 2008, s. 14.
    • Zobacz też: intelektualista