Komunistyczna Partia Chin

partia polityczna w Chińskiej Republice Ludowej (zał. 1921)

Komunistyczna Partia Chin – rządząca partia narodowa w Chińskiej Republice Ludowej, założona w roku 1921.

  • KPCh przeobraziła się z partii rewolucyjnej w korporację władzy. Nie prowadzi już walki klasowej, by budować niebo mas pracujących – przy pomocy „reformy i otwarcia” stworzyła raj dla siebie i podporządkowała wszystko jednemu celowi: konsolidowaniu swojej władzy i zaspakajaniu własnych potrzeb.