Komornik – funkcjonariusz publiczny dokonujący egzekucji z majątku dłużnika.

  • Człowieka można zabić nawet długopisem, jeśli egzekucji dokonuje komornik.

Zobacz też: