Koń jaki jest, każdy widzi

Zobacz też:

Hasło „Koń” w Nowych Atenach
  • Koń jaki jest, każdy widzi.
    • Autor: Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny, Lwów 1745, t. I, s. 475.
    • Opis: początek hasła „Koń”, zamieszczonego w rozdziale O zwierzętach. Czy wszystkie zwierzęta były w korabiu Noego? (całe hasło obejmuje półtorej strony). Obecnie cytat jest używany na określenie czegoś oczywistego, o czym nie ma sensu dyskutować.