Klient – osoba kupująca w sklepie, interesant załatwiający sprawy w urzędzie lub placówce usługowej.

  • Klient nie zawsze ma rację i od czasu do czasu dajemy mu to do zrozumienia.
    • Autor: Alan Sugar
    • Źródło: Aneta Zelek, Znane i nieznane cytaty ze świata ekonomii i zarządzania, s. 127.
Ekspedientka pokazuje towar
klientowi sklepu