King ov Hell (właśc. Tom Cato Visnes; ur. 1974) – norweski kompozytor i instrumentalista.

King ov Hell