Kemalizm – ideologia utworzona w okresie działalności Mustafy Kemala Paszy.