Kazimierz Król

polski polityk

Kazimierz Król (1897–1965) – polski polityk, poseł II i III kadencji Sejmu PRL.

  • (…) gdyby nie polski październik wielu z nas nie siedziałoby na tych ławach poselskich. Jestem przekonany, że i ja, bezpartyjny chłop małorolny ziemi opoczyńskiej, nie dostąpiłbym zaszczytu reprezentowania trosk i dążeń ogromnej masy chłopów polskich w tej Wysokiej Izbie.
    • Opis: przemówienie sejmowe w dniu 20 marca 1958.
  • Żyłem dla opoczyńskiej ziemi (…) żadnego uczynku w życiu publicznym nie żałuję, niczego nie odwołuję, niczego się nie wypieram i wierzę, że dyktatura runie pod naporem sił moralnych i ducha narodu polskiego. Z Polski zrobiono moralne cmentarzysko, gdzie się łamie wszystko – ludzi, sumienia i charaktery. Otrzeźwienie będzie tym boleśniejsze im bardziej spóźnione.
    • Opis: wypowiedziane u schyłku ośmioletniej służby poselskiej.