Katarzyna z Genui

mistyczka, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego

Katarzyna z Genui (1447–1510) – córka wicekróla Neapolu, mistyczka, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego.

  • Nie lękam się Panie, żebyś mi, gdy umrę, pokazał złych duchów z całą grozą i ze wszystkimi ich mękami, bo za nic mam to sobie, ilekroć wspomnę na grzech choćby najmniejszy. Tam, gdzie obrażon Twój Majestat, nie można mówić o obrazie małej (…). Gdyby mnie zanurzono w staw pełen ołowiu roztopionego i gdybym mogła wydobyć się jedynie za popełnieniem grzechu powszedniego, wolałabym cierpieć w nim męki przez wieczność całą.
    • Źródło: Nauki katechizmowe ułożone na podstawie różnych autorów, tom IV, Poznań 1910, s. 33.
Katarzyna z Genui