Raden Ajeng Kartini (1879–1904) – jawajska arystokratka, działaczka na rzecz kształcenia kobiet.

  • Pierwsze swoje wykształcenie człowiek otrzymuje od kobiety, to na jej kolanach uczy się czuć, myśleć i mówić.
    • Źródło: Z ciemności w jasność; cyt. za Natalia Laskowska, Indonezja, Trio, Warszawa 2012, s. 51.
Kartini