Karl Vennberg (1910–1995) – szwedzki poeta.

  • Tak, chyba słowa noszą maski,
    inne maski niż nasze uczucie,
    a rzeczywistość nie zakłóca tej gry.
    • Źródło: wiersz Nierzeczywistość ze zbioru Wiersze wybrane, wybór i przekład: Janusz B. Roszkowski, Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, Warszawa 2001