Karate

japońska sztuka walki

Karate – sztuka walki powstała na Okinawie.

  • Karate nie oznacza zwycięstwa, ale jest ideą, aby nie przegrać.
Karatecy podczas walki
  • W dzisiejszych czasach karate służy tylko do obrony, ale podczas walk Japończyków służyło do walki .
    • Karate for defense only. (ang.)
    • Postać: Miyagi w filmie Karate Kid
  • Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni, która rozwija się od tysięcy lat. Karate tradycyjne skupia się na rozwijaniu ludzkiego charakteru do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest osiągane bez użycia przemocy.