Justo Sierra

Justo Sierra Méndez (1848–1912) – meksykański pisarz i polityk.

  • Cała historia uprzytamnia nam, że narody, które żyją pod presją zewnętrznego zagrożenia, wymagają ogromnej koncentracji władzy w społeczeństwie.
    • Źródło: Tadeusz Łepkowski, Historia Meksyku, Wrocław, Ossolineum, 1986, s. 299
Justo Sierra (z lewej)