Julian Korsak (1806 lub 1807–1855) – polski poeta.

  • Kto wiele widział, kochał, cierpiał czuciem żywym, już wpół mądry.