Judah Philip Benjamin (1811–1884) – amerykański polityk i prawnik, sekretarz wojny Stanów Skonfederowanych.

  • Powszechnie wiadomo, że generał Lee, który tak mocno nawołuje do tego, aby ufać ludziom, jest zdecydowanym zwolennikiem wykorzystania czarnych do obrony, a jeśli okaże się to niezbędne do tego celu, gotów jest posunąć się do ich wyzwolenia.
    • Opis: list z 1864 do redakcji jednej z gazet.
    • Źródło: Howard Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, tłum. Andrzej Wojtasik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2016, s. 258.
    • Zobacz też: Robert E. Lee
Judah Benjamin