Juan José Arévalo Bermejo

Juan José Arévalo Bermejo (1904–1990) – gwatemalski polityk, pisarz, pedagog, filozof, nauczyciel, działacz społeczny, prezydent Gwatemali w latach 1945–1951.

 • Federacja Ameryki Środkowej powstanie wówczas, gdy nasze rządy wyrzekną się egoistycznych interesów. Federacja nie jest iluzją: stanie się w imię odrodzenia narodu środkowoamerykańskiego jako wspaniałej demokracji z silną gospodarką i nowoczesną armią.
  • Opis: wypowiedziane w wystąpieniu inaugurującym jego prezydenturę (marzec 1945).
  • Źródło: Artur Gruszczak, Ameryka Środkowa z serii Historia państw świata w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, ISBN 9788374361323, s. 191–192
Juan José Arévalo Bermejo (1945)
 • Jesteśmy socjalistami, bo żyjemy w XX w. Ale nie jesteśmy socjalistami materialistycznymi. Nie wierzymy, że człowiek ma głównie żołądek, wierzymy, że ponad wszystko cenna jest godność. (…) Nie oznacza to powrotu do starego liberalizmu, ponieważ liberalizm mówił zawsze o wolnościach indywidualnych i potężnym państwie, które miało chronić te interesy indywidualne, zdobyte dzięki łasce fortuny. (…) Nasze wyzwolenie będzie jednak inne, będzie dotyczyło zbiorowości, a nie uprzywilejowanych osób prywatnych.
  • Opis: niedługo po zaprzysiężeniu
  • Źródło: Marcin Gawrycki, Natalia Bloch, Kuba z serii Historia państw świata w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ISBN 9788374362412, s. 253.
 • Kaftan bezpieczeństwa dla 20 państw Ameryki Łacińskiej.
  • Opis: określenie wystosowane przez Arévalo na zimnowojenną politykę USA wobec swych państw satelickich.
  • Źródło: Julian Lider, Doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych: szkice z historii, 1945–1962, wyd. Książka i Wiedza, 1963, s. 49.