José Carlos Becerra

José Carlos Becerra (1936–1970) – meksykański poeta.

  • (...) w tym spojrzeniu można się dosłuchać
    morza, gdy bije o samotne brzegi, a nawet
    ćwierknięcia ptaka osnutego mgłą lub upartą mżawką.