John McAreavey

John McAreavey (ur. 1949) - irlandzki duchowny katolicki, biskup Dromore w latach 1999-2018.

  • Pilnie potrzebujemy odnowienia zobowiązań międzynarodowych odnośnie do wspierania powszechnego prawa człowieka do wolności sumienia i wyznania w celu ochrony nie tylko naszych chrześcijańskich braci i sióstr, ale wszystkich prześladowanych mniejszości.