Jerzy Skarżyński

polski artysta malarz, scenograf, pedagog

Jerzy Skarżyński (1924–2004) – polski scenograf, malarz i pedagog. Mąż Lidii Minticz-Skarżyńskiej.

  • (...) istotnie scenografowie w Polsce nie tylko niegdyś, ale jeszcze i dziś czasem uważają, że ich prawem, a nawet obowiązkiem jest dopowiadanie puent, w istocie jednoznacznych i natrętnych. My osobiście unikamy dodawania takich wątpliwych alegorii.
    • Źródło: „Scena” 1986, nr 6
  • W teatrze wynika coś z kumulacji architektury przybytku, widowni, kształtu sceny, wnętrza, miejsca teatralnego i obyczaju obowiązującego publiczność, a więc inaczej niż w kinie – pozostajemy do końca świadomi pewnej ujętej w reguły rytuału prezentacji; świadomi obecności widza i aktora naprzeciw siebie.
    • Źródło: „Scena” 1986, nr 6

O Jerzym SkarżyńskimEdytuj

  • (...) Skarżyńscy przywiązują wielką wagę do kostiumu-maski i całej charakteryzacji postaci i często odwołują się właśnie do analizowanej przez Bachtina groteski.
    • Autor: Andrzej Matynia, katalog do wystawy w: Lidia Minticz-Skarżyńska, Jerzy Skarżyński – dekoracje i kostiumy, Muzeum Starego Teatru, 1989