Jerzy Niezbrzycki

oficer polskiego wywiadu wojskowego

Jerzy Niezbrzycki (pseud. Ryszard Wraga; 1902–1968) – kapitan Wojska Polskiego, oficer polskiego wywiadu wojskowego, polski sowietolog i pisarz.

  • Podstawową cechą charakteru rosyjskiego jest azefizm (dwustronna prowokacja, oparta na zasadniczej sprzeczności celów i idei), który powstał w narodzie rosyjskim w wyniku wielowiekowego ucisku i tyranii policyjnej państwa. Podstawową cechą charakteru polskiego jest hamletyzm (brak decyzji, pokryty kwietyzmem – słowa... słowa... słowa... – tchórzostwo cywilne, przesadna skłonność do analizy, a unikanie syntezy i wniosków), wytworzony w narodzie polskim przez nałóg ciągłego szukania oparcia poza sobą.
    • Źródło: Piotr Lisiewicz, James Bond z Dzikich Pól, Niezależna Gazeta Polska, 5 października 2007, s. 26.