Jerzy Kuncewicz (1893–1984) – polski literat, prawnik, polityk i działacz społeczny. Mąż Marii Kuncewiczowej.

  • Miłość nie znosi rozważań. Rozum zmienia miłość w umowę.
  • Nagromadzone w nas doświadczenia genetyczne – to źródło intuicji.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Nie przekonanie, a wiara jest motorem zwycięstwa.
  • Niszcząc ciało płodu, niszczymy narzędzie duszy.
    • Źródło: Wieczna przemienność, Warszawa 1983, LWP
  • Pożądania to pragnienia przerastające potrzeby.
  • Życie to stwarzanie i przezwyciężanie oporów.