Jerzy Artysz

polski śpiewak operowy

Jerzy Artysz (ur. 1930) – polski śpiewak operowy (baryton), także pedagog, prof. nauk o sztukach pięknych.

  • Barańczak oddał własnym słowem to, co podpowiedziała mu muzyczna wyobraźnia Schuberta. Nawiązał do tego, czego współczesny człowiek może doświadczyć i co może rozwarstwić. Właśnie w przypadku tego arcydzieła okazało się, że można oddzielić słowo Müllera od tego, co niesie muzyka Schuberta. Bo kompozytor wyrasta tu ponad poetę. Barańczak to odkrył i udowodnił. Odniósł Podróż zimową do realiów naszego życia. Cykl wyzwolony z romantycznego słowa, osadzony w kontekście naszej rzeczywistości, staje się dla dzisiejszego odbiorcy bardziej dramatyczny. Często szokuje. Gdy śpiewam te pieśni, nierzadko, oprócz zachwytu, czuję zakłopotanie słuchaczy.
    • Opis: o tłumaczeniach pieśni Schuberta.
    • Źródło: „Studio” 1999, nr 2
    • Zobacz też: Stanisław Barańczak