Jean de la Valette

wielki mistrz zakonu joannitów

Jean Parisot de la Valette (1494–1568) – panujący na Malcie 49. wielki mistrz zakonu joannitów (kawalerów maltańskich) w latach 1557–1568, Francuz.

  • Kiedy wstępowaliśmy do Zakonu przysięgaliśmy poświęcić nasze życie, kiedy i gdzie zajdzie taka potrzeba.
    • Źródło: Mariusz Misztal, Historia Malty w: Historia małych krajów Europy pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, Wrocław, 2002, ISBN 8304045907, s. 299.
Jean de la Valette
  • Wysyłam posiłki. Wracajcie do Birgu, gdzie będziecie bezpieczni. Muszę być pewny, że fortu Św. Elma bronią żołnierze godni zaufania.
    • Źródło: z listu do obrońców Malty w 1565, cyt. za: Mariusz Misztal, Historia..., s. 299.