Jean-Marie Domenach

Jean-Marie Domenach (1922–1997) – francuski pisarz i intelektualista.

  • Zawsze rozumie się tylko z zewnątrz. Między obserwatorem a tym, co jest obserwowane, konieczny jest pewien dystans i nigdy nie będziemy mogli być etnografami naszego własnego plemienia.