Jaufré Rudel

prowansalski trubadur

Jaufré Rudel de Blaia (ok. 1100 – ok. 1150) – prowansalski trubadur, poeta i pieśniarz.

 • Żadna mnie inna nie upoi,
  Prócz Miłowania mego w dali,
  Bo któraż przy niej się ostoi
  Urodą, z bliska czy z oddali?
  Dla pięknej mej Umiłowanej
  Rad w saraceńskie chcę kajdany −
  Bliżej być przy niej, chociaż skuty!
  • Źródło: prowansalska liryka miłosna, cyt. za: Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, tłum. Z. Romanowicz, Wrocław 1989, s. 13.
Jaufré Rudel umiera
w ramionach Hodierny z Trypolisu.