Jan Sikora

polski ksiądz katolicki

Jan Sikora (1921–2011) – polski duchowny katolicki.

  • Nagroda Nobla jest przyznawana Żydom – pan Singer, pan Miłosz – ojciec Żyd i matka Żydówka, Wisława Szymborska też Żydóweczka. Tacy ludzie dostają Nagrodę Nobla.
    • Opis: podczas kazania w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie.
    • Źródło: „Słowo Żydowskie”, 17–31 grudnia 1999; cyt. za: Alexander Kimel, Polish Antisemitism
    • Zobacz też: antysemityzm
Jan Sikora