Jan Palach

czeski opozycjonista, dokonał samospalenia

Jan Palach (1948–1969) – student historii i ekonomii politycznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, który w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i powszechnej apatii czeskiego społeczeństwa 16 stycznia 1969 o godz. 16 dokonał aktu samospalenia przed Muzeum Narodowym na placu Wacława w Pradze.

  • W związku z tym, że nasze narody znalazły się na skraju beznadziejności i rezygnacji, zdecydowałem się wyrazić swój protest i obudzić sumienie narodu.
    • Opis: z listu Jana Palacha do Związku Pisarzy Czechosłowackich z 16 stycznia 1969
    • Źródło: Przygotowania, janpalach.cz (data dostępu: 2 sierpnia 2018)
    • Zobacz też: Operacja Dunaj
Jan Palach

O Janie Palachu

edytuj