Jan Mulak

polski trener lekkoatletyki, działacz sportowy i polityczny

Jan Mulak (1914–2005) – polski polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener.

  • (…) stosunki między trenerem a zawodnikami są sprawą bardzo skomplikowaną. Połamało na niej zęby wielu nawet najwybitniejszych trenerów.
    • Źródło: Zbigniew Czajkowski, Zdolności przywódcze trenera i style kierowania, „Rocznik Naukowy – Idō Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, s. 199.
Jan Mulak