Jan Lenica

polski artysta plastyk, scenarzysta, krytyk sztuki, reżyser filmów animowanych

Jan Lenica (1928–2001) – polski artysta plastyk, scenarzysta, krytyk sztuki, reżyser filmów animowanych. Syn Alfreda, brat Danuty Konwickiej.

  • Lubiłem się zawsze poruszać na peryferiach Sztuki, na pograniczu gatunków (...). Bawiło mnie (...) łączenie ze sobą elementów pozornie odległych lub zgoła obcych, zamazywanie granic dzielących przyległe dziedziny, przeszczepianie cech szlachetniejszych na gatunki 'niższe', słowem cicha dywersja.

O Janie Lenicy

edytuj
  • Ich filmy [Lenicy i Borowczyka] nie kryły prostoty używanych środków, niczego nie maskowały, posługiwały się uproszczonym do maksimum ruchem i montażem. Ot, kilka kolorowych papierków, starych fotografii, przedmiotów z lamusa, fragmentów znalezionych rycin.