Jan Dymitr Solikowski

Jan Dymitr Solikowski (1539–1603) – arcybiskup lwowski, sekretarz królewski, legat papieski, dyplomata, pisarz polityczny i poeta.

  • Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy, niźli na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać, wszytkie pożytki od siebie oddala, a wszytkie szkody na się przywodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego cudzem.
    • Źródło: Rozmowa kruszwicka, 1573.
Jan Dymitr Solikowski