Jan Białostocki

polski historyk sztuki

Jan Białostocki (1921–1988) – polski historyk sztuki.

  • W istocie domyślamy się tylko gigantycznej budowli myślowej, jaka mogłaby powstać, gdyby myśliciel usystematyzował swe dociekania badawcze (…). Podziw i zdumienie towarzyszyły drodze życiowej Leonarda. Przewyższał skalę swych współczesnych pod każdym względem, stokrotnie kondensując w sobie tendencje nurtujące epokę i środowisko, w którym żył.
Jan Białostocki