Jan Apostoł

uczeń Chrystusa

Jan Ewangelista (? – ok. 103) – rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, mistyk, święty Kościołów chrześcijańskich.

 • Ja, Jan, wasz brat
  i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie,
  byłem na wyspie, zwanej Patmos,
  z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
  Doznałem zachwycenia w dzień Pański
  i posłyszałem za sobą potężny głos
  jak gdyby trąby
  mówiącej:
  „Co widzisz, napisz w księdze
  i poślij siedmiu Kościołom:
  do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei”.
Jan Apostoł
 • Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
  a nie trwa w nauce [Chrystusa],
  ten nie ma Boga.
  Kto trwa w nauce [Chrystusa],
  ten ma i Ojca, i Syna.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, 2 J 1, 9
 • Na początku było Słowo,
  a Słowo było u Boga,
  i Bogiem było Słowo.
  Ono było na początku u Boga.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, J 1, 1–2
 • Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro!
  Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga;
  ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, 3 J 1, 11
 • W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1 J 4, 18

O Janie Apostole

edytuj
 • Nie możesz mnie teraz nie wpuścić! Piotr i Dawid wpuszczą mnie, dlatego że znają słabość człowieka i miłosierdzie Boże. A ty mnie wpuścisz, bo jesteś pełen miłości. Czy to nie ty, Janie, napisałeś w swej księdze, że Bóg jest miłością i kto nie miłuje, ten nie zna Boga? Czy to nie ty, będąc stary, pouczałeś ludzi słowami: Bracia, miłujcie się wzajemnie! Czy teraz możesz mnie znienawidzić i przepędzić? Albo wyrzekniesz się tego, co mówiłeś, albo mnie miłujesz i wpuścisz do królestwa niebieskiego.
  • Autor: Lew Tołstoj, Pokutujący grzesznik
  • Źródło: „W drodze”, 1986, nr 11–12, s. 137–139., tłum. Wacława Maria Korzyn, cyt. za: Legendy chrześcijańskie, tłum. Adam Szymanowski, wybór: Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, s. 343.
 • Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, J 21, 20–22
 • Świadek działalności Pana i cudów: uzdrowienia teściowej Piotra, wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia… przypomina także każdemu z nas, że Chrystus oczekuje od nas przyjaźni, która polega na tym, by zawsze żyć z Nim blisko i tak jak On.
  • Autor: Benedykt XVI
  • Źródło: Katecheza o św. Janie Apostole, audiencja ogólna 5 lipca 2006
 • Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
  • Opis: tzw. epilog Ewangelii wg św. Jana Apostoła.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, J 21, 24