James I. Mc Cord

James I. Mc Cord (1919–1990) – prezes seminarium teologicznego w Princeton, zdobywca nagrody Templeton Prize.

  • Stare systemy teologiczne są dziś rozbite i wobec tego doszliśmy do kresu ery teologicznej.
    • Źródło: „Associated Press”, 24 listopada 1967