Jadwiga Falkowska

polska działaczka społeczna, instruktorka harcerska

Jadwiga Falkowska (1889–1944) – jedna z założycielek polskiego harcerstwa dziewcząt, nauczycielka, działaczka społeczna, instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej.

  • Fortuna kołem się toczy, czasem to koło zatrzyma się tylko raz, a czasem – jak kto ma szczęście – kilka razy. Trzeba umieć to zauważyć.
Jadwiga Falkowska
  • Harcerka bez sprawności może dużo i dobrze chce ale mało może. Każda bowiem sprawność zdobyta to krok na drodze harcerskiego doskonalenia się, krok ku lepszej przyszłości, krok do uczciwszego „Czuwamy!”.
  • Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.
  • (...) zastęp, w którym jedynymi zajęciami byłyby zajęcia zmierzające do zdobywania stopni, nie zasługiwałby na miano harcerskiego. Treść jego byłaby pusta, gdyż programy stopni dają tylko kontur, który winien być wypełniony właściwym życiem.

Zobacz też: