Jacques Chardonne (1884–1968) – francuski pisarz.

  • Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca – nie popłynie bez nich.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
    • Zobacz też: żagiel