Jacques Bainville

Francuska reporterka, historyk i akademik

Jacques Bainville (1879–1936) – francuski historyk i publicysta.

  • Historia ta jest niekompletna, dopóki niedostępne są akta konwentów masońskich.
    • Opis: w przedmowie do Historii III Republiki.
    • Źródło: Stanisław Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków 2012, s. 10.
Jacques Bainville