Jacqueline de Romilly

uczona francuska, filolog klasyczny

Jacqueline de Romilly (z domu Jacqueline David; 1913–2010) – francuska filolog klasyczna.

  • Wynaleźć tragedię – to piękny tytuł do chwały, tytuł ten zaś należy się Grekom. Jest istotnie coś fascynującego w sukcesie, którego doznał ten gatunek. Wciąż przecież powstają tragedie – dziś, po dwudziestu pięciu wiekach tworzą je w całym niemal świecie; co więcej, wciąż nieustannie zapożyczamy u Greków tematy i postaci: rodzą się Elektry i Antygony.
    • Źródło: Tragedia grecka (1970), tłum. Irena Stawińska
    • Zobacz też: tragedia