Jacek Sienicki

polski malarz

Jacek Sienicki (1928–2000) – polski malarz i pedagog.

  • Portretuję wnętrza pracowni i portretuję siebie, portretuję kwiaty, wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie. (...) Nadaję piętno obrazowi, wynikające ze mnie. Z całego mojego życiorysu (...). To piętno istnieje w każdym obrazie.
  • Siedzę (...) w (...) swoim kącie i robię chyba ciągle to samo. Tylko że niekiedy żałuję, bardzo żałuję, że nie próbuję ruchów w różne strony (...).