Jacek Oleksyn

polski biolog, specjalizujący się w dendrologii

Jacek Oleksyn (ur. 1953) – polski biolog, zajmuje się botaniką eksperymentalną, ekologią i ochroną środowiska. Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

  • Brzoza przyjmuje strategię maklera giełdowego. Żyje intensywnie, szybko inwestuje. Szansa na duży zysk jest wysoka, ale ryzyko ogromne.
    • Źródło: „National Geographic Polska”, maj 2011
    • Zobacz też: brzoza
  • W czasach stalinowskich uczono, że rośliny mają taki sam podział klasowy jak społeczeństwo. Stąd było ideologiczne uzasadnienie silnego nacisku na monokultury upraw: „ta sama klasa się wspiera”.
    • Źródło: „National Geographic Polska”, maj 2011