Jacek Hoszycki

polski franciszkanin, ofiara prześladowań w czasach stalinowskich

Jacek Hoszycki OFM (1908–1959) – polski duchowny, franciszkanin, ofiara represji stalinowskich.

  • Kapłan ma również być ludowi chrześcijańskiemu dobrym pasterzem, za przykładem swego Mistrza i Pana winien oddać życie za owieczki swoje. Tak dobry pasterz kocha swe owieczki, a ta miłość zapala go do najpiękniejszych ofiar i wysiłków.
    • Źródło: kazanie z sierpnia 1948 wygłoszone w Łagiewnikach Dzierżoniowskich; tekst z archiwum IPN we Wrocławiu, sygn. IPN Wr. 039/5451.